Flight

November 19, 2012 Leave a comment Go to comments

The fantastic cartoon character Rocky puts it very well, on stopping a bad habit – he offers everything he owns to a friend who “intend quitting smoking” if the friend just butts the cigarette he has in his hand. The answer is “no, I was going to quit on Monday.” The conflict is the same in this movie. Denzel Washington is an alcoholic pilot but makes an heroic effort and saves a lot of lives when his plane crashes. We are repeatedly told that there are lots of troublesome information in a report, which is taken care of – the only thing needed is that Denzel stays away from the booze until the hearing, and he will live happily ever there. If he drinks a single drop, it means imprisonment and humiliation. And of couse he drinks. It’s a beautiful story that makes clear that alcoholism is a handicap, but it’s just too much of guilt and clear confession. It’s put in our face. The saying “too American” comes to mind. Too bad, because it’s of course a pretty film.

Den fantastiska seriefiguren Rocky sätter fingret på detta med att sluta med en ovana – han erbjuder allt han äger och har till en kompis som “har tänkt sluta röka” om polaren bara fimpar ciggen han har i handen. Svaret blir “nej, jag tänkte sluta på måndag”. Konflikten är densamma i den här filmen. Denzel Washington är alkad pilot men gör en hjälteinsats och räddar en massa liv när hans plan kraschar. Vi får flera gånger höra att det finns en massa graverande uppgifter i utredningen, som är fixade – det enda som behövs är att Denzel håller sig borta från spriten fram till förhöret, för att han skall leva lycklig i alla sina dar. Om han dricker en droppe betyder det fängelse och förnedring. Och han dricker naturligtvis. Det är en vacker historia som gör tydligt att alkoholism är ett handikapp, men det är alldeles för mycket övertydlig syndabekännelse och skuld. Begreppet “alltför Amerikanskt” kommer till mig. Synd, för det är såklart ganska snyggt gjort.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: