Home > On movies, Stockholm Film Festival 2012 > 90 minutter / 90 Minutes

90 minutter / 90 Minutes

November 8, 2012 Leave a comment Go to comments

One of the year’s most repelling films. The director got the inspiration from statistics saying that the vast majority of murdered women are killed by their partner or ex-partner. Nothing new in that, but the gap between gender equality and gender violence is interesting. The movie depicts the last ninety minutes in some persons’ lives, as they are killed by their partners. It is incredibly strong, both in form and content. Three men are perpetrators. We get very little information about their background and about the relationships – when the movie begins, a woman is already tied to a bed – and one of the points of the film is that the motif and the background does not necessarily matters in our view of the crime. In one way it’s simplistic but that’s acceptable. The acting is very good, but what really impresses is the photo and lighting. It is creative, artistic and incredibly beautiful. Strings give sometimes anxiety, sometimes relief, but in the end it’s the stories and the reality behind them that makes us feel sick.

En av årets mest frånstötande filmer. Regissören fick inspiration från statistik som säger att de allra flesta mördade kvinnor tas av daga av sin partner eller ex-partner. Inget nytt i det, men det är intressant med glappet mellan könsjämlikhet och könsrelaterat våld. Man skildrar de sista nittio minuterna i tre personers liv och de dödas av sin partner. Det är otroligt starkt, både till form och innehåll. Tre män är förövare. Vi får mycket lite information om deras bakgrund och relationer – när filmen börjar är en kvinna redan bunden vid en säng – och en av poängerna med filmen är att motiv och bakgrund inte nödvändigtvis spelar roll för brottet i sig. På ett sätt är det förenklat, men det kan man acceptera. Skådespelet är mycket bra, men det som verkligen imponerar är fotot och ljussättningen. Det är kreativt, konstnärligt och otroligt vackert. Stråkar ger ömsom ångest, ömsom lindring, men i slutändan är det historierna och verkligheten bakom dem som gör att vi mår illa.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: