Home > On movies > Til ungdommen / Bravehearts

Til ungdommen / Bravehearts

November 5, 2012 Leave a comment Go to comments

Four politically active Norwegian youths are interviewed and portrayed. And it’s striking how my prejudices about the parties are reinforced by how they are presented: the very proper family daughter aiming at an international business school (Labor Party), the muslim girl who only looks forward to vote when she turns eighteen (Socialist leftist), the self-made young man raised by his grandparents (Conservatives) and the fat guy from poor conditions (Progress Party). That is quite interesting, with a picture of very serious school polls and intimate portraits. Then the terrorist attacks in Oslo and on Utøya hit Norway. One of the youths survive Utøya but is scarred by the experience. Her story from the island is fascinating. Yet it’s like they can’t decide whether the film is about the terrorist attacks or about politics. We get a little follow-up, and the personal consequences for the other youths are interesting, but there’s not much of deeper analysis.

Fyra norska ungdommar som är aktiva i politiska ungdomsförbund intervjuas och skildras. Och det är slående hur mina fördommar om olika partier förstärks av hur de presenteras: den mycket ordentliga kärnfamiljsdottern som siktar på internationell handelshögskola (arbeiderpartiet), den muslimska tjejen som bara ser fram emot att få rösta när hon fyller arton (venstre), den av farföräldrarna uppfostrade, självförverkligande lillgamlingen (höyre) och den tjocka underklasskillen (Fremskrittspartiet). Det är ganska intressant, med en bild av väldigt seriösa skolval och närgångna personporträtt. Sedan drabbas Norge av terroristattackerna i Oslo och på Utöya. En av ungdommarna överlever men blir märkt av upplevelsen. Hennes berättelse från ön är otroligt fascinerande. Ändå är det som att man inte kan bestämma sig för om filmen handlar om terrorattackerna eller om politiken. Vi får lite uppföljning, och de personliga konsekvenserna för de övriga ungdommarna är intressant att följa, men någon vidare analys blir det inte.

Advertisements
Categories: On movies
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: