Home > On movies > Reprise / Repris

Reprise / Repris

When Guy Richie made Snatch, I wasn’t the only one to think he copied himself. Joachim Trier made ​​Oslo, August 31st five years after this film and had I not seen that last one would I’ve been even more impressed with Reprise. But it’s still a great movie. The theme of existential crisis, and some psychiatry comes back, but they are quite different films. We follow a group of men around twenty years, story centered around the friendship between two dreaming to be writers. One with recurrent psychosis and the other in the shadow of the first. It is a wonderfully free-flowing dialogue and a creative storytelling with multiple cuts to recaps, future visions and had-not events. Everything goes in circles, we make reruns of everything that already happened and even though we break ourselves away from the convention, it was predetermined. The story gets a little diversive in the middle, but the trails enrich each other. You have to think a bit and change the interpretation while watching. And I can’t help wishing I was a member of this gang.

När Guy Richie gjorde Snatch var jag inte ensam om att tycka han kopierade sig själv. Joachim Trier gjorde Oslo 31:a augusti fem år efter den här filmen och hade jag inte sett den senaste så hade jag blivit ännu mer imponerad av Repris. Men det är fortfarande en underbar film. Temat med existensiell kris och en del psykiatri går igen, men det är ändå ganska olika filmer. Vi följer en grupp män runt tjugo år, centrerat kring vänskapen mellan två med författardrömmar. den ene med återkommande psykos och den andre i skuggan av den andre. Det är en underbart fritt flytande dialog och ett kreativt berättande med flera klipp till återblickar, framtidsvisioner och om-inte händelser. På något sätt går allt i cirklar, vi gör repriser av allt som redan hänt och trots att vi bryter oss loss från konventionen så var det förutbestämt. Storyn blir lite splittrad i mitten, men de olika spåren berikar varandra. Man får fundera en del och byta tolkning efterhand. Och jag kan inte hjälpa att jag gärna hade varit med i det här gänget.

Advertisements
Categories: On movies
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: