Home > On movies > Jodaeiye Nader az Simin / A Separation / Nader och Simin – en separation

Jodaeiye Nader az Simin / A Separation / Nader och Simin – en separation

The hype is total. Two Academy Award nominations and one Oscar (American prices to an Iranian film!) and a series of international awards. It must have been running nearly a full year at the cinemas in Stockholm. But I thought there would be more focus on the relationship between the spouses and the actual separation. The story is based more on the conflict that arises between the husband and the hired maid (instead of the wife). With a different mindset than mine, maybe you could say that his wife gave rise to the conflict because she moved away from home, but that is far-fetched. I think the movie is a bit fragmented with the various relations and negotiations that occur and moves the focus from the couple’s relationship. However, it is very well done in an almost documentary style, with amazing acting. The highly mobile camera follows the characters closely and with great feeling. So I am touched and impressed.

Hajpad och klar. Två oscarsnomineringar och en statyett (Amerikanska priser till en Iransk film!) och en räcka internationella utmärkelser. Den måste ha gått nästan ett helt år på bio i Stockholm. Men jag trodde det skulle vara mer fokus på relationen mellan makarna och den faktiska separationen. Själva handlingen utgår mer från den konflikt som uppstår mellan mannen och den inhyrda hemhjälpen (istället för hustrun). Med ett annat synsätt än mitt, kanske det kan ses som att hustrun gett upphov till den konflikten för att hon flyttat från hemmet, men det är långsökt. Jag tycker filmen är lite splittrad med de olika relationerna och förhandlingarna som uppstår och tar fokus från parets relation. Däremot är det väldigt välgjort i nästan dokumentär stil och med otroligt bra skådespel. Den mycket rörliga kameran följer karaktärerna nära och med fingertoppskänsla. Så jag blir tagen och imponerad.

Advertisements
Categories: On movies
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: