Home > On movies > Damsels in Distress

Damsels in Distress

November 9, 2011 Leave a comment Go to comments

I was struck by the amazing picture quality already at the first sign, before the opening credits. That’s not only thanks to the filmmaker, but it was a very pleasant experience. Then the film began. I thought I would get upper class children in crisis because they don’t understand the irrational nature of humans. And I got a frivolous comedy about really stupid people. How interesting is the comic scores of religiously motivated anal sex? Or that people are attractive because they are so stupid that they do not know what the colors are called? Stereotypes and bare characters ARE interesting, but they must represent something.

Redan vid första skylten, före förtexterna, slogs jag av vilken fantastisk bildkvalitet det var. Det är förstås inte bara filmarens förtjänst, men det var en väldigt trevlig upplevelse. Sen började filmen. Jag trodde att jag skulle få överklassbarn som krisar för att de inte förstår människans irrationella natur. Och fick tramsig komedi om riktigt idiotiska typer. Hur intressant är den komiska poängen av religöst motiverat analsex? Eller att folk blir attraktiva för att de är så dumma att de inte vet vad färgerna heter? Det ÄR intressant med stereotyper och med avklädda karaktärer, men de måste stå för nånting.

Advertisements
Categories: On movies
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: