Home > On movies > Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora É Outro/Elite Squad 2

Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora É Outro/Elite Squad 2

On the way home from the movie theater I was confronted with some of the morals of the film in a very beautiful way. There was a hundred-crown bill on the ground. So what to do; 1) pass it, avoiding the issue completely – like most of the Brazilians; 2) take the bill to the cashier, fulfilling my personal moral duties but let the money pass to the company or even feed the clerk’s drug addiction – much alike the officers working somewhere between corruption and violent anti-corruption; 3) let the money feed my own addiction to amphetamine and movies – just like the bad guys in the movie. Or 4) put the money in a collection box, accepting my personal responsibility for the consequences of my actions – like Lt. Colonel Nascimento in this movie.
The main character is the operative commander of the anti-drug forces dealt with in the first film. After a messed up intervention, he is promoted sideways and succeeds in building an anti-drug army which in turn is used in the corruption. All is involved. No one is outside the system. Wagner Moura makes a beautiful act as reserved still passionate. I thought he’s anxiety was too much in the prequel but here the depressed aggression comes out perfectly. The photo is beautiful and dynamic without overdoing – with this kind of exterior it’s difficult to fail. Corruption sucks – but comes out great in criminal movies.

På väg hem från biografen illustrerades en del av filmens moral på ett väldigt vackert sätt. Det låg en hundring mitt på golvet, och plötsligt ställdes jag inför några av de moraliska frågor filmen tar upp; 1) låta pengarna ligga och blunda för hela problemet – som stora delar av befolkningen i Brasilien; 2) lämna in sedeln i kassan och göra min moraliska plikt men låta pengarna gå upp i företaget eller nån slarvers missbruk – liksom poliserna som varken låter sig korumperas eller motarbetar den; 3) låta pengarna föda mitt eget missbruk av amfetamin och film – precis som skurkarna i filmen. Eller 4) lägga pengarna i en insamlingsbössa och ta kontrollen över konsekvenserna av mitt handlande – som överstelöjtnant Nascimento i filmen.
Huvudpersonen är operativ chef i de antidrogstyrkor man skildrade i första filmen. Genom trassel sparkas han snett uppåt och bygger upp en överlägsen antidrogarmé som i sin tur utnyttjas i korrumperade syften. Allt är involverat. Ingen står utanför systemet. Wagner Moura gör en strålande roll med sydländsk inbundenhet. I första filmen tyckte jag hans ångest kändes krystad men här landar den dystra aggresiviteten perfekt. Fotot är riktigt snyggt och dynamiskt utan att märkas – miljöerna är svåra att misslyckas med, men förvaltas ganska väl. Korruption suger – men gör sig bra i gangsterfilmer.

Advertisements
Categories: On movies
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: